Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Tài Đức

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Tài Đức

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Tài Đức

Chính Sách

1. Chính sách & Quy định chung 

2. Quy định và hình thức thanh toán:


3. Chính sách vận chuyển, giao nhận: bán hành trực tiếp.
4. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền: khách hàng kiểm tra hàng kỹ trước khi nhận hàng, không áp dụng đổi trả
5. Chính sách bảo mật thông tin: